Maguranka

Kontakt

Spolok dychová hudba

M A G U R A N K A z Kanianky

kapelník Mgr.art. Jozef Baláž

Stará cesta 15/16

972 17 Kanianka

Slovensko

Tel. +421 905 319 301

email: [email protected]

Manager Poľsko: Cyprian Tkacz
Tel.:+048 695 522 855

IČO:00629570
Číslo účtu:006512164/0900
IBAN:SK68 0900 0000 0000 6651 2164
BIC: GIBASKBX